CV

Već dve decenije je aktivna u javnom prezentovanju, razvoju

i unapređenju ove oblasti. Objavila brojne članke o Feng

Shuiju i popularisala ovu nauku u nastupima na nacionalnim

televizijama.

Bavi se praksom, ima iza sebe više od 450 analiza i projekata.

Nastupa na javnim predavanjima, u gradovima u okruženju,

kao i u Beogradu. Njena prva knjiga PODESI JEDRA je na

temu razlika između modernog, POP Feng Shuija i Klasičnog

Feng Shuija. Ima običaj da kaze: „ Ja ne radim, ja uživam u svom poslu.

Nalazim se između nauke, drevnog Feng Shuija, i publike.

Kroz pisanje i praksu darujem delove metafizike ljudima koji

vole i cene ovu oblast”.

Drugu knjigu, o interakciji čoveka i okruženja, i implementaciji

FENG SHUIJA u arhitekturi, potpisuje kao supervizor Master

Feng Shuija Dr Antonio Sy Co ( živi i radi u Manili na Filipinima).

Decenijama ona upija nova znanja vezana za Feng Shui. To je

njen eliksir. Gordana Šutanovac je Majstor, konsultant i predavač Feng

Shui tehnike. Sertifikovani Feng Shui praktičar. Majstorsko pismo.

Živi i radi u Beogradu.