Zavere ili neznanje?

Iz knjige «Feng Shui u arhitekturi»

 

...Atlantida je nestali kontinent koji je pretrpeo tri kataklizme. Pre 50 000 godina, u vulkanskim erupcijama, potonula je polovina kopnene površine između Evrope i Afrike, s jedne, i obe Amerike s druge strane. Oko 28 000 godina p.n.e. dolazi do promene zemaljskih polova. Atlantida gubi ponovo deo kopna, zavladalo je ledeno doba. I, napokon, sudarom sa kosmičkim objektom, oko 10 000 g. p.n.e. Atlantida konačno tone. Tek nekoliko visokih planinskih vrhova, među kojima i Kanarska ostrva, ostaju iznad površine mora. Veliko ostrvo Atlantida je dala svoje ime Atlantskom okeanu. A Atlantida je, opet, svoje ime dobila po visokoj planini koja je dominirala ostrvom. Na drevnom Nahua dijalektu “atl” znači voda. Kordiljerski Andi, odnosno “anti” znači visoka planina.

Atlantida kombinije dva značenja: vodu i planinu. “Planina koja se diže iz vode” ili “planina u središtu vode” su fraze koje pravilno opisuju veličanstven pogled na Planetu. Zar i u Feng Shuiju nemamo te pojmove? Sećate se da je idealno stanište čoveka dom gde je iza planina, a ispred voda! Takođe u tabeli leteće zvezde imamo pojam brojeva koji predstavljaju planinsku i vodenu zvezdu. Osnove piramida su pravilni geometrijski oblici, koji su preporučeni i u gradnji objekata po Feng Shui principima.

Nismo li potcenili prošle civilizacije? Oni su daleko ispred nas bili u svakom pogledu ( duhovnom i materijalnom), a mi ih vidimo kao pećinske ljude. Feng Shui je deo te „prošlosti”, drevnih saznanja i nauke, a meni iz ove perspektive nije jasno zašto smo dopustili da se zaborave i ne primenjuju, i zašto potcenjujemo sve drevne tehnike i dostignuća? Verujem da je to samo iz neznanja i neobaveštenosti. Ili možda neke tajne zavere... gde određena grupa ljudi koristi te „na dlanu date” darove, a većina populacije se guši u neznanju.

Naša Planeta je energetska lopta koja ima svoje energetske preseke i vortekse. Nije više tajna da su piramide u Gizi ili kameni blokovi u Stonehendžu, u samom centru takvih vorteksa koji zrače neverovatnom energijom. Postojanje mreže ovakvih građevina na takvim osetljivim energetskim tačkama Planete, može značiti samo jedno: pokušaj da se kontroliše Zemaljski energetski sistem. Naš, ljudski organizam nije ništa drugo do energetska lopta, koja komunicira (ili ne komunicira) sa matičnom Planetom. Slična analogija se može povući i sa Sunčevim sistemom... i kosmosom. Svako nebesko biće i svako nebesko telo su delovi jedinstvenog kosmičkog sistema. Ljudsko energetsko polje trebalo bi biti povezano sa Planetarnim, a preko ovoga, i sa kosmičkim. Na sličan način smo energetski povezani sa našim domom.Da bi pripadali jednom kosmičkom sistemu, neophodno je da postoji nesmetani protok energije. Slično je i sa akupunkturom. Iglice se koriste kada dođe do začepljenja pojedinih energetskih lokacija od celine. Kada se energetski protok ponovo počne odvijati nesmetano, čitav organizam ozdravi. Tako je i sa našim životnim i radnim prostorom, tu nastupa Feng Shui.

Energija ne može da miruje, ona je u stalnom pokretu i neprestalno menja stanja, oblike, neprekidno se transformiše,tako i čovek - jer je i čovek energija. Čovek ima moć da upravlja energijom, da upravlja sobom, ima neograničenu moć kreacije i stvaralaštva. Ako pomislimo da smo uradili ili postigli nešto konačno, automatski se ograničavamo i tako zaustavljamo protok energije.

Da, ...svako ograničavanje sprečava protok energije, sprečava dolazak nove energije, sprečava razvoj, sprečava evoluciju.