San Yuan

Sta je to Feng Šui leteća zvezda?

 

To je tehnika koja upotpunjuje vrhunsku Feng Šui praksu. Drevni tekstovi su se uvek pozivali na relevantnost vremenskih ciklusa Feng Šuija. Nemam nameru da bilo koga uveravam da li ovo deluje ili ne, jedini I jasan cilj je da osobe koje su osvesćene I razumeju moć energija oko nas , shvate da se kvalitet energije u domu I okruženju može podesiti na suptilan način Feng Šuijem kako bi smo napravili balans JINA I JANGA.

Feng Šui se bavi I vremenskim ciklusom , kao sto je sistem analize SAN YUAN.To je jedna od metoda "Taoističke veštine" koja se zasniva na principima TAO-a, odnosno zakonima prirode koji sve regulišu.

VREME je vazan faktor , zato sto se energije menjaju pod uticajem vremena: neke slabe a druge jačaju. "Otkriće" ciklusa vremena se pripisuje drevnim kineskim mudracima i dovodi se u vezu sa Knjigom Promena (I Ching).

Citat iz knjige "Leteća zvezda"Feng Šui " Lillian Too

Prema kineskom verovanju,postoje vremenski ciklusi feng šuija od kojih svaki traje 180 godina. Svaki ciklus sačinjavaju 3 perioda- gornji, srednji i donji period. Svaki od ovih perioda traje traje 60 godina, a oni se dalje dele na 3 kraća perioda od po 20 godina. Pitate se zašto bas 9 perioda? Upravo zato sto je broj 9 sadržan u magičnom Lo Šu kvadratu. Svaki od ovih 20 perioda ima vladajući broj, od 1 do 9 koji predstavlja taj period. Ovaj broj je izuzetno značajan u feng šui kompasu. Za pocetak svaki 20- togodišnji period ima svoju kartu LO ŠU perioda u kojoj je vladajuci broj za taj period smešten u centralnom polju. Na taj način on označava bazu kvadranta LO ŠU perioda za potrebe feng šui analize.

Prelazak u period osmice

Prelazak u period osmice dogodio se 4. februara 2004.g. Ovo je veoma bitan dogadjaj, jer su se energije promenile, I KI u svim domovima na svetu utiče na drugi nacin. Period OSAM u kome smo sada, je simbol duhovnih stvari, tako da je popularnost Feng Šuija manifestacija uticaja ovog perioda. Broj osam odgovara pravcu Severoistoka, koji je predstavljen trigramom KEN. Njegov element je zemlja i označava SMIRENOST, a simbol je planina.

Ako ste, kojim slučajem vaš dom sagradili u periodu broja 7 ( 1984-2003), sada, kada je uveliko nastupila energija broja 8 I trajaće do 2023.godine, morate da shvatite da vaša kuća ili zgrada ne menjaju period automatski . Moraćete da preduzmete konkretne mere njenog pretvaranja u kuću perioda osmice.

Broj 8

On u periodu 7 označava budući prosperitet jer predstavlja vladajući broj narednog perioda. Medjutim, on se smatra veoma srećnim brojem u ovom ,tekućem periodu od 20 godina (2003-2024). Broj 8 je bela zvezda, i ulazi u svoj najsjajniji period, a to se dogadja samo 1 u 180 godina, pa se preporučuje maksimalno iskorišćavanje u tekućem periodu osmice. Pozitivnost ovog broja ćemo aktivirati ,i prizvati sreću ako stvorimo uslove kretanja, pojačanih zvukova, I aktivnosti. Najviše će koristi od njega imati najmladji sin u porodici. Kada je najpozitivniji broj 8 donosi bogatstvo, iskrenost i plemenitost. Kada je negativan, ili ugožen bilo štetnim strukturama ili neumerenim količinama metala iz okruženja, on moze da naudi deci, i izazove bolest.

Napomena:

Početkom svake godine, predlog praktičara Feng Šuija je da pogledamo u tabelu letećih zvezda, I vidimo njihovo kretanje .Potrebno je da pomeramo nameštaj (ako je potrebno), tako da izbegnemo lose =uticaje na mestu gde boravimo duze vreme (krevet, radni sto, omiljena fotelja). Ako recimo , odlucimo da krečimo stan ( kucu), moramo obratiti pažnju, da ne uznemiravamo navedene delove stana (tj. strane sveta gde su loši uticaji za tu godinu). Ako ipak odlučite da ceo stan renovirate, onda je rešenje da ne počnete, i ne završite sa radovima na ugroženim stranama sveta za tu godinu.

Npr: Ako je ove godine ugrožen JZ ,i SI , kada pocnete sa radovima -počnete od juga ...pa radite JZ, SI, Z, SZ,...i završite sa Jugoistokom.

Takodje, jako je važno, da, ako imamo dvoje ulaznih vrata (Npr.na JZ i Z),a recimo na JZ je Žuta petica, za ulaz koristimo Zapadna vrata te godine, kako ne bi smo "uznemiravali" Žutu peticu bukom pri zatvaranju vrata, pri ulasku i izlasku.

Navedeni primeri su dovoljan motiv da se odlučite I naručite početkom svake godine za svoj dom NOVU tabelu sa rasporedom letećih zvezda.