Magnetna deklinacija

Zašto deklinacija?

Kada se radi ozbiljna analiza prostora, potrebno je korektno I tačno izvršiti merenje kompasne direkcije ulaza u stan ili kuću. Stepeni su vazni, I svako odstupanje dovodi u pitanje relevantnost analize. Kada izvršite merenje (uvek to uradite bar iz tri puta), pošaljite podatke sa tlocrtom I propratnim informacijama koje su naznačene u tekstu. U sistemu rada leteće zvezde kompasna direkcija je važan element, isto koliko I godina izgradnje objekta u kome se stan nalazi. Deklinacija je od značaja zbog određivanja kom segmentu stan pripada. Istok zahvata 45 stepeni kompasa, međutim deli se na 3 dela, Istok 1 , Istok 2 i Istok 3. Tabele iz kojih se koriste podaci rasporeda brojeva letećih zvezda su precizne I samo sa tačnim merenjem će biti adekvatno upotrebljene.

Kako dnevne, tako I godisnje deklinacije nastaju zbog promena u jonosferi prilikom kretanja zemlje. Velicine tih promena iznose leti nekoliko minuta (do 11), a zimi do 6 minuta.Magnetna deklinacija je znaci odstupanje od pravca magnetnog severa I geografskog severa. Geografski sever je nepokretna tacka, dok je iglom kompasa pokazan magnetni sever. On stalno putuje, pa se zato nanovo izracunava. Pregled magnetnih deklinacija za vece gradove u Srbiji, I u regionu

Vrednosti magnetne deklinacije za područje

Beograda

 • 44* 47’ 24’’ severne geografske sirine
 • 20* 24’ 30’’ istocne geografske duzine
 • Nadmorska visina: 132 m
 • Godine 2016 magnetna deklinacija je +4* 28’
 • Godine 2017 magnetna deklinacija je +4* 35’
 • Godine 2018 magnetna deklinacija je +4* 42’

Podgorice

 • 42* 29’ 24 ‘’ severne geografske sirine
 • 19* 23’ 24’’ ’ istocne geografske duzine
 • Nadmorska visina: 44 m
 • Godine 2016 magnetna deklinacija je +3* 58’
 • Godine 2017 magnetna deklinacija je +3* 65’
 • Godine 2018 magnetna deklinacija je +3* 72’

Sarajeva

 • 43* 51’ 36’’ severne geografske sirine
 • 18* 25’ 48’’ istocne geografske duzine
 • Nadmorska visina: 500 m
 • Godine 2016 magnetna deklinacija je +3* 62’
 • Godine 2017 magnetna deklinacija je +3* 69’
 • Godine 2018 magnetna deklinacija je +3* 76’

Skoplja

 • 44* 58’ 48’’ severne geografske sirine
 • 21* 25’ 48’’ istocne geografske duzine
 • Nadmorska visina: 240 m
 • Godine 2016 magnetna deklinacija je +4* 21’
 • Godine 2017 magnetna deklinacija je +4* 28’
 • Godine 2018 magnetna deklinacija je +4* 35’

Zagreba

 • 45* 48’ 0’’ severne geografske sirine
 • 15* 57’ 36’’ istocne geografske duzine
 • Nadmorska visina: 123 m
 • Godine 2016 magnetna deklinacija je +3* 43’
 • Godine 2017 magnetna deklinacija je +3* 50’
 • Godine 2018 magnetna deklinacija je +3* 57’

Ljubljane

 • 46* 03’ 36’’ severne geografske sirine
 • 14* 37’ 48’’ istocne geografske duzine
 • Nadmorska visina: 298 m
 • Godine 2016 magnetna deklinacija je +3*27’
 • Godine 2017 magnetna deklinacija je +3* 42’
 • Godine 2018 magnetna deklinacija je +3* 49’

 

Promena magnetnog severnog pola

Planetarna osa se pomera, što je evidentno i promenama na planeti. Ono što jeste važno za feng shui je promena magnetnog severnog pola. To ima posledice i na promene u merenju kompasom. Pitate se kako da se pravilno očita kompasna direkcija i uradi feng shui analiza?

 

https://www.nationalgeographic.rs/vesti/13152-zemljino-magnetno-polje-luduje-severni-pol-moze-da-postane-juzni.html 

 

https://naukakrozprice.rs/gde-je-severni-pol/

 

https://rs-lat.sputniknews.com/analize/201901191118561517-magnetno-polje-Harp/